Doctorat

 

 

 

Școala Doctorală a facultății de Inginerie Aerospațială reunește zece conducători de doctorat acoperind o tematică ampla in domeniul ingineriei aerospațiale.

 

NrConducătorDomeniuSpecializări
1Corneliu BERBENTEInginerie AerospațialăFluid Dynamics
Aerothermochemistry
2Teodor Viorel CHELARUInginerie AerospațialăFlight Dynamics
Space dynamics
Guidance Laws
3Horia DUMITRESCUInginerie AerospațialăTheory of boundary layer
Aerodynamics of rotating wings
Aeroacoustics
4Ion FUIOREAInginerie AerospațialăOut of autoclave aircraft composite structures technology
Aircraft structures health monitoring
Aircraft structure vibration diagnosis
5Stelian GALETUȘEInginerie AerospațialăFluid mechanics and aerodynamics Hydro-dynamic lubrication
Air Navigation
6Romulus LUNGUInginerie AerospațialăAircraft and rocket flight control
Gyroscopic equipments and devices
Avionics and navigation systems
7Virgil STANCIUInginerie AerospațialăAerospace propulsion systems and industrial applications
Gas turbines and wind turbines
History of the aerospace propulsion systems
8Adrian-Mihail STOICAInginerie AerospațialăAutomatic flight control systems
Estimation and filtering
Stochastic control
9Sorin-Eugen ZAHARIAInginerie MecanicăAirport infrastructure
Airport management
Handling equipment
10Lucian GRIGORIEInginerie AerospațialăInertial Navigation
Avionics
11Mihai Aureliu LUNGUInginerie AerospațialăModern Control Architectures

Regulamente de Studii Doctorale

Regulament studii doctorale UPB 2018

Metodologie admitere doctorat UPB 2018

Procedura Admitere Doctorat UPB 2017

Regulament Finalizare Studii Doctorat UPB 2017

 

Formulare

Referat privind parcurgerea stadiului doctoral

Raportul conducătorului de doctorat privind raportul de similitudine

Proces-verbal al comisiei de îndrumare

Model unic propunere comisie teză de doctorat

Declarație privind opțiuni publicare

Declarație pe proprie răspundere

Cerere pentru fixarea datei de susținere publică

Cerere demarare procedură antiplagiat

 

Contact Școla Doctorală UPB-FIA

Facultatea de Inginerie Aerospaţială 
Local Polizu, Sala A145 
Victoria Rozeanu 
tel: 021402 38 12 
e-mail: vikirozeanu@yahoo.com

Anunțuri

Sesiune prezentare rapoarte științifice

10 Decembrie 2019

Lista rapoartelor susținute in sesiunea decembrie in cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Aerospațiala poate fi consultata aici.

 

Sesiune prezentare rapoarte științifice

20 Iunie 2019

Lista rapoartelor susținute in sesiunea iunie in cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Aerospațiala poate fi consultata aici.

 

Sesiune prezentare rapoarte științifice

10 Dec 2018

Lista rapoartelor susținute in sesiunea decembrie in cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Aerospațiala poate fi consultata aici.

 

Sesiune prezentare rapoarte științifice

27 Iun 2018

Lista rapoartelor susținute in sesiunea iunie in cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Aerospațiala poate fi consultata aici.

 

Sesiune prezentare rapoarte științifice

11 mai 2018

 In perioada 20-22 IUNIE 2018 se va organiza susținerea rapoartelor științifice pe care le aveți prevăzute in planul de pregătire doctorala. La aceasta sesiune care va fi publica ,vor participa si membrii comisiei Dvs. de îndrumare.
 In situații excepționale (plecări in străinătate, etc.) vom asigura infrastructura necesara susținerii raportului științific prin Skype.
 Va rugam, ca pana pe 13 IUNIE 2018 sa comunicați la secretariatul Scolii doctorale data aleasa pentru susținerea raportului, in intervalul 20-22 IUNIE, după ce in prealabil ați stabilit aceasta data de comun acord cu conducătorul de doctorat si cu membrii comisiei Dvs. de îndrumare.

 

Sesiune prezentare rapoarte științifice

18 Dec 2017

Lista rapoartelor susținute in sesiunea decembrie in cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Aerospațiala poate fi consultata aici.

 

Sesiune prezentare rapoarte științifice

08 Nov 2017

In perioada 13-15 decembrie 2017, Școala Doctorală de Inginerie Aerospațiala organizează sesiunea de susținere a rapoartelor științifice pentru studenții doctoranzi, cu excepția celor din anul I (înmatriculați in octombrie 2017).

Pentru desfășurarea in bune condiții a acestei sesiuni studenții doctoranzi sunt rugați sa stabilească împreuna cu conducătorul de doctorat data si ora susținerii raportului științific si sa comunice aceste informații la Secretariatul scolii doctorale pana la data de 4 decembrie 2017.

Studenții doctoranzi înmatriculați in octombrie 2017 vor încheia Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate si vor aduce la secretariatul Scolii Doctorale pana la data de 15 decembrie 2017 fisa de catalog completata si semnata.

 

Sesiune prezentare rapoarte științifice

19 Iun 2017
O prima versiune a programării sesiunii de susținere rapoarte științifice poate fi descărcata aici.

Sala este G02, ora de începere este 900.

Sesiune prezentare rapoarte științifice

03 Mai 2017
Prezentarea rapoartelor științifice ale doctoranzilor se va face în intervalul 21-23 iunie la sediul scolii doctorale, sala G02. Vă rugăm ca până pe data de 14 iunie să comunicați la secretariatul Școlii Doctorale data aleasă pentru susținerea raportului.