Programe de licență

Facultatea de Inginerie Aerospațială oferă 6 programe de studii de licență în domeniul inginerie aerospațială, învățământ la zi, 4 ani, 240 puncte credit transferabile prin sistemul european ECTS. Absolvenții obțin diploma de inginer aerospațial.

Programul de studii de licentaAcronimDomeniul de licențăLimba de studiuDepartamentulDD / RPS*Curriculum**Syllabus
1Construcții aerospațialeCAIAromânăȘtiințe Aerospatiale "Elie Carafoli"Prof.dr.ing Sterian DĂNĂILĂ2019-2023


2018-2022
2017-2021
2016-2020
2Sisteme de propulsieSPIAromânăȘtiințe Aerospatiale "Elie Carafoli"Prof.dr.ing Sterian DĂNĂILĂ2019-2023


2018-2022
2017-2021
2016-2020
3Echipamente si instalații de aviațieEIAIAromânăIngineria sistemelor Aeronautice "Nicolae Tipei"Prof.dr.ing Adrian Mihail STOICA2019-2023


2018-2022
2017-2021
2016-2020
4Inginerie si management aeronauticIMAIAromânăIngineria sistemelor Aeronautice "Nicolae Tipei"Prof.dr.ing Adrian Mihail STOICA/ Prof.dr.ing. Sorin Eugen ZAHARIA2019-2023


2018-2022
2017-2021
2016-2020
5Navigație aeriana (Air Navigation)NAIAenglezăȘtiințe Aerospatiale "Elie Carafoli"Prof.dr.ing Sterian DĂNĂILĂ / Conf.dr.ing. Octavian Thor PLETER2019-2023


2018-2022
2017-2021
2016-2020
download
6Design aeronauticDAIAromânăGrafică inginerească si Design IndustrialProf.dr.ing. Ionel SIMION2019-2023


2018-2022
2017-2021
2016-2020

*Directorul departamentului (DD) / Responsabilul programului de studii (RPS) – daca este un cadru didactic distinct

Programul Navigație Aeriană începe separat din anul I. Programele în limba română au un trunchi comun de cursuri până în anul III, când studenții optează pentru programul dorit.  Împărțirea pe specializări se face la începutul anului III.

Comparație planuri de învățământ

Se spune că o imagine face cât 1000 de cuvinte. Graficele care urmează demonstrează această afirmație încercând să ofere o imagine de ansamblu asupra  ponderilor diferitelor grupuri de discipline în programul de învățământ al specializărilor FIA  ușurând astfel considerabil înțelegerea opțiunilor existente. Ordonata este în ore, înălțimea barelor fiind proporțională cu numărul de ore alocat grupului de discipline.

Structura Plan de Invatamant CA
Structura plan de invatamant SP
Structura plan de invatamant EIA
Structura plan de invatamant IMA
Structura plan de invatamant NA
Structura plan de invatamant DA

Pentru cei interesați de detalii cifrele din spatele graficelor pot fi urmărite aici.

Sinteza informațiilor de mai sus este graficul următor ce oferă o comparația directa intre toate specializările existente. Ordinea grupurilor de discipline este aceeași ca mai sus.

Comparatie Planuri de invatamant