Conturile unde se pot plăti taxele către UPB

BRD RO97BRDE410SV98068754100 Toate taxele școlare
BCR RO69RNCB0723000506250269 Taxa de studii
BCR RO77RNCB0723000506250319 Taxe de refaceri de discipline
BCR RO42RNCB0723000506250270 Taxe de înscriere
BCR RO50RNCB0723000506250320 Taxe de înmatriculare

În contul BRD se pot plăti toate tipurile de taxe. La BCR sunt conturi distincte pentru diferitele tipuri de plăți.

Numele și prenumele plătitorului trebuie să fie ale studentului care a plătit. Pe ordinul de plată se va specifica facultatea și ce reprezintă suma plătită. Dacă plata se face din contul altcuiva (de exemplu părinte) trebuie menționat în plus numele și prenumele complet al studentului!

După efectuarea plății, studentul are obligația de a transmite prin e-mail dovada plății pe inginerie.aerospatiala@upb.ro

 

Precizare pentru Studenții Facultății de Inginerie Aerospațială care Studiază cu Taxă

Singura modalitate de transfer de la un loc cu taxă la un loc finanțat de la buget (fără taxă) este prin înscrierea la concursul de admitere sesiunea din iulie și obținerea unei medii de concurs care să permită ocuparea unui loc fără taxă în sesiunea iulie. Citiți și Regulamentul de admitere licență. Atenție! Subvenționarea studiilor de la buget se face o singură dată pentru fiecare tânăr, pe fiecare ciclu de studii (licență, master, doctorat). Cei care au mai făcut o facultate fără taxă nu mai au dreptul de a studia la buget. De asemenea, studenții care intenționează să facă o a doua facultate a cărei taxă va fi mult mai mare (de exemplu Academia Forțelor Aeriene) sunt sfătuiți să-și utilizeze dreptul de a studia la buget la această facultate ulterioară și la noi să rămână la taxă.

Taxa de studii este subvenționată de universitate în proporție considerabilă, ea nu acoperă costurile universității cu un student. De aceea, cei care solicită să se transfere retroactiv de la buget la taxă (cei în situația menționată care doresc să ocupe un loc la buget la o universitate cu taxe mult mai mari) trebuie să plătească nu doar taxa anuală de studii ci contravaloarea subvenției de la buget pentru locul respectiv, adică o sumă care poate fi chiar dublă în anumite cazuri.

 

Important pentru Studenții Facultății de Inginerie Aerospațială care Repetă Anul

Cererile de repetare a anului universitar se pot depune la secretariat sub semnătură, până pe 27 septembrie 2019 ora 14. Contractele de studii se încheie numai după plata primei rate a taxelor de școlarizare.

 

 

Informații pentru Studenții Facultății de Inginerie Aerospațială privind refacerea disciplinelor, promovare și măriri de notă

În baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ universitar de licenţă în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, ediția 2013 (publicat pe site-ul universității și al facultății, în vigoare) și a Deciziei Consiliului Facultății din 14 septermbrie 2016, studenții trebuie să cunoască următoarele:

  1. Studenții din anul I pot promova în anul II doar dacă au acumulat cel puțin 35 PC-OO[1]
  2. Studenții din anul II pot promova în anul III doar dacă au acumulat cel puțin 95 PC-OO și dacă îndeplinesc suplimentar condiția de a avea cel mult 5 PC-OO aferente disciplinelor restante din anul I[2]
  3. Studenții din anul III pot promova în anul IV doar dacă au acumulat cel puțin 155 PC-OO

Momentul în care se evaluează numărul de PC-OO este încheierea anului universitar, odată cu ultima zi de sesiune de examene de refaceri. Pentru anul universitar 2016-2017, această zi este fixată pe 10 septembrie 2017 conform Deciziei Senatului Universității.

 

Refacerile disciplinelor comportă următoarele condiții cumulative:

  1. a) Disciplinele care fac obiectul refacerii trebuie prevăzute în contractul de studii aferent anului universitar în curs (fie sunt discipline ale anului curent de studii și atunci sunt implicit în contract, fie sunt aferente anilor anteriori de studii și atunci trebuie prevăzute explicit);
  2. b) Dacă disciplina este din anii anteriori, la începutul semestrului în care se reface disciplina trebuie plătită taxa de refacere TD1, TD2 sau TD3, după caz; în caz contrar, studentul nu se poate prezenta în sesiune pentru refacere;
  3. c) Verificarea finală la o disciplină care se reface este posibilă doar în sesiunea de refaceri, în ziua și în sala afișate la secretariat! Pentru evitarea suprapunerilor, fiecare examen de refacere are două date în sesiunea de refaceri, însă uneori nici această dublare nu rezolvă situația suprapunerilor pentru unii studenți cu foarte multe discipline de refăcut; în aceste cazuri, în mod excepțional se poate admite o a treia dată de examen la o anumită disciplină, prin cerere formulată către decanat, cel mai târziu în ultima zi de lucru dinaintea începerii sesiunii de refaceri;
  4. d) Nu se pot reface mai mult de o disciplină pe zi de sesiune;
  5. e) Pentru disciplinele din semestrul 1, sesiunea de refaceri la anii I, II și III este în toamnă (28 august – 10 septembrie 2017) și pentru anul IV în vară (perioada 27 mai – 9 iunie 2017); pentru studenții de anul IV care nu și-au obținut toate cele 240 PC-OO pentru absolvire în sesiunea de refaceri din vară, vor putea utiliza și sesiunea de refaceri de toamnă.

 

Referitor la măririle de notă, studenții sunt scutiți de plata taxelor, dar trebuie să depună o cerere la secretariat către Decanat cel mai târziu în ultima zi de lucru dinaintea începerii sesiunii de refaceri.

 

 

Regulamentul prevede la Art. 24 că numărul de discipline la care un student poate solicita examinarea în vederea măririi notei nu este limitat. Totuși, chiar dacă Regulamentul nu limitează acest număr, aprobarea de către Decanat a acestor solicitări de examinare pentru măriri de notă nu se poate face decât ținând cont de următoarele limitări de ordin practic (care se aplică și refacerilor):

  1. a) Mărirea de notă la o disciplină este posibilă doar în sesiunea de refaceri, în ziua și în sala afișate la secretariat! Pentru evitarea suprapunerilor, fiecare examen de refacere are două date în sesiunea de refaceri, însă uneori nici această dublare nu rezolvă situația suprapunerilor pentru unii studenți cu foarte multe discipline de refăcut sau la care solicită examinarea în vederea măririi de notă; în aceste cazuri, în mod excepțional se poate admite o a treia dată de examen la o anumită disciplină, prin cerere formulată către decanat, cel mai târziu în ultima zi de lucru dinaintea începerii sesiunii de refaceri;
  2. d) Nu se pot examina în vederea refacerii sau a măririi de notă mai mult de o disciplină pe zi de sesiune.

Menționăm în mod expres că este interzisă orice examinare în vederea refacerii sau a măririi de notă, aranjată direct între student și cadrul didactic! Toate examenele se dau numai în sesiune, la data, ora și în sala decise de Decanat și afișate la avizier. Examenele sunt deschise unor eventuale operațiuni de control din partea Rectoratului sau a Decanatului, trebuie să se desfășoare în mod transparent, cu minimum două cadre didactice în sală.

[1] PC-OO = puncte credit la discipline obligatorii sau opționale, nu și la cele facultative

[2] Condiția suplimentară a fost abrogată prin Decizia CF din 14 mai 2019 din motive logistice – condiția nu poate fi verificată automat de software-ul UPB care realizează funcția de promovare a studenților dintr-un an în altul

Regulile FIA de promovare a disciplinelor

Recomandări și clarificări privind evaluarea și refacerea disciplinelor

 

Taxe

Taxele sunt stabilite anual de Senatul Universității din București. Aceste valori sunt valabile la momentul publicării.

Taxa de refacerea unei discipline se plătește la începutul semestrului și este de 30 lei/PC pentru studenții care au maximum 2 discipline restante, 50 lei/PC dacă au mai multe dar promovează anul de studii (conform regulilor de mai sus) sau 65 lei/PC dacă repetă anul.

Refacerile disciplinelor din semestrul în care studenții au fost plecați prin ERASMUS nu se plătesc, în limita a două discipline (regulă adoptată în BEF din 17 ian 2018).

Taxa de școlarizare integrală a unui an de studii este de 4.000 lei la licență în limba română, 4.500 lei în limba engleză, 5.000 lei la masterat și 8.000 lei la doctorat.

Alte taxe pot fi consultate aici: Taxe 2017-2018